Info
Bestellen
Maatnemen
Algemene voorwaarden
Privacy
Contact
Magazines & Inspiratie

Privacy

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard*. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Created in Xland verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Created in Xland het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Created in Xland, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

 

* Op uitzondering van de Tip een vriend pagina, hierbij worden de gegevens eenmalig gebruikt en daarna niet opgeslagen.

 

Op de website van Created in Xland worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Created in Xland de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

 

Created in Xland gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Created in Xland zal op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Created in Xland. Met vragen of opmerkingen over de site of over uw ervaringen met de site of de dienstverlening kunt u contact opnemen via de gegevens die u vindt op de pagina contact.